ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - BUSINESS DEVELOPMENT - BUSINESS DEVELOPMENT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Title
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναδιοργανωση Επιχειρησεων
Στη σύγχρονη Οικονομία της Πληροφορίας, οι γρήγορες διαδοχές των αλλαγών καθιστούν επιτακτική ανάγκη τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών, των συστημάτων, της μεθοδολογίας αλλά και της επιχειρηματικής φιλοσοφίας. Επιχειρηματικότητα σημαίνει αδιάκοπη μεταβλητότητα των καταστάσεων και διαρκή ανάδυση νέων δεδομένων που οδηγούν σε αστάθμητες καταστάσεις με τεράστιο αριθμό πιθανών εκβάσεων. Στη BUSINESS DEVELOPMENT με βάση την εμπειρία και αφετέρου την ευρηματικότητα/καινοτομία αναλαμβάνουμε
  • Οργάνωση & Λειτουργία Ανασχεδιασμού
  • Απλοποίηση Διαδικασιών & Ανασχεδιασμό τους
  • Μετρήσεις αποδοτικότητας
  • Μετρήσεις "Εργασιακών & Διοικητικών Βαρών"
  • Αξιολόγηση δομών, αναγκών και πόρων
  • Outsourcing
  • Κοστολογήσεις
  • Εφαρμογή Ανασχεδιασμού & Αξιολόγηση
.
Πίσω στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
Επιστροφή στο περιεχόμενο