ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - BUSINESS DEVELOPMENT - BUSINESS DEVELOPMENT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Title
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χρηματοοικονομικοι Συμβουλοι
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν:

Επιχειρηματική ανάπτυξη
  • Επιχειρησιακά Σχέδια
  • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
  • Άντληση επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων
  • Στρατηγικός σχεδιασμός και Ανάπτυξη
  • Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
              
Επιχειρηματική αναδιάρθρωση
  • Επιχειρησιακά Σχέδια Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων
  • Υποστήριξη στην Αναδιάρθρωση δανειακών Υποχρεώσεων
  • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Αναδιάρθρωση
  • Βελτιστοποίηση Λειτουργικών Δαπανών.
Πίσω στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
Επιστροφή στο περιεχόμενο