ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - BUSINESS DEVELOPMENT - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - BUSINESS DEVELOPMENT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Title
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μελετες Βιωσιμοτητας
Αναλαμβάνουμε την πλήρη εξέταση της αποδοτικότητας και κερδοφορίας της εταιρίας ή/και των προθέσεών σας, πραγματοποιώντας σύνοψη και επιμέρους αναλύσεις με:
  • Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Έρευνα κλάδων
  • Τεχνοοικονομική ανάλυση
  • Μελέτες «Σύστασης και Υπόδειξης» («Recommendation Report» π.χ. SWOT)
  • Μελέτες Αξιολόγησης
  • Λοιπά Στοιχεία (Αποτελέσματα Χρήσης, Cash flow, P&L κλπ)
  • Εξειδικευμένα στοιχεία μελέτης (Scenario Analysis, Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί, κερδοφορία διακύμανσης κλπ)
.
Πίσω στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
Επιστροφή στο περιεχόμενο