ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ - BUSINESS DEVELOPMENT - BUSINESS DEVELOPMENT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Title
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Επιδοτησεις - Επιχορηγησεις
Από το 1989 ασχολούμαστε με θέματα επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων, σε όλους τους τομείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων έργων μας (95%) οφείλεται στην ευρηματικότητα μας στις τεχνοοικονομικές μελέτες και ταυτόχρονα στην εμπειρία μας στη διαχείριση των επιχειρηματικών σχεδίων. Αναλαμβάνουμε την ενημέρωσή σας, τη σύνταξη και την παρακολούθηση όλων των απαραίτητων εγγράφων και τεχνοοικονομικών μελετών στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και στα Υπουργεία που σχετίζονται με τους Επενδυτικούς και Αναπτυξιακούς Νόμους, την ελληνική Βιομηχανία, το ΕΣΠΑ, τη Γεωργία, την Αλιεία, τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, την Τεχνολογία, τη Μεταποίηση, το Εμπόριο, την Πληροφορική, την Καινοτομία, τα Clusters, τα «fast track», τα Logistics κλπ, καθοδηγώντας σας στο θέμα της διαχείρισης των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων.


Πίσω στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
Επιστροφή στο περιεχόμενο