ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - BUSINESS DEVELOPMENT - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - BUSINESS DEVELOPMENT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Title
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στρατηγικος Σχεδιασμος
Η πολυετής εμπειρία μας και η επιτυχής δραστηριοποίησή μας στο χώρο της ελληνικης επιχειρηματικότητας, μας καθιστά ιδανικούς Στρατηγικούς και Επιχειρησιακούς Συνεργάτες. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιούμε:
  • Εντοπισμό των πρόσφορων παραγόντων και αξιοποίησή τους
  • Ευθυγραμμισμό με την ροπή των εξελισσόμενων διαδικασιών
  • Χειρισμό εξελίξεων και απρόβλεπτων παραγόντων
  • Εκπόνηση Στρατηγικών & Επιχειρησιακών μελετών
  • Ανάλυση του περιβάλλοντος (εσωτερικού & εξωτερικού) της εταιρίας σας
  • Προσδιορισμό οράματος & στόχων
  • Ανάλυση πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, χρονικών, φυσικών κλπ)
  • Σχεδιασμό, project management, υλοποίηση και επίβλεψη
  • Αξιολόγηση και εναλλακτικές επιλογές

.
Πίσω στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
Επιστροφή στο περιεχόμενο