Η Δομή μας - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ

BD logo
BD logo
BD logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΔΟΜΗ

Δομη
Η εταιρία μας έχει ένα μικρό κεντρικό πυρήνα επιστημόνων, πολύπειρο και ταυτόχρονα απόλυτα εξοικειωμένο με σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ συνάπτουμε συνεργασίες με εξωτερικούς συμβούλους, γνώστες στα αντικείμενά τους, οι οποίοι κατέχουν εμπειρία και αποτελεσματικότητα.  
 
Διαθέτουμε λίγα γραφεία, σύγχρονα οργανωμένα, με πληροφοριακά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας.
 
Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε εκμηδενίσει τα κόστη, έχουμε μεγιστοποιήσει την ευελιξία μας και αυξάνουμε την αποτελεσματικότητά μας
Πίσω στην ΕΤΑΙΡΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες
Επιστροφή στο περιεχόμενο