Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ

BD logo
BD logo
BD logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χρηματοοικονομικοι Συμβουλοι
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν:

Επιχειρηματική ανάπτυξη
  • Επιχειρησιακά Σχέδια
  • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
  • Άντληση επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων
  • Στρατηγικός σχεδιασμός και Ανάπτυξη
  • Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
               
Επιχειρηματική αναδιάρθρωση
  • Επιχειρησιακά Σχέδια Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων
  • Υποστήριξη στην Αναδιάρθρωση δανειακών Υποχρεώσεων
  • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Αναδιάρθρωση
  • Βελτιστοποίηση Λειτουργικών Δαπανών
.
.

Πίσω στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
Επιστροφή στο περιεχόμενο