Ενέργεια - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ

BD logo
BD logo
BD logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργεια
Η Ενεργειακή αγορά απαιτεί επιζητεί εξειδικευμένη υποστήριξη. Έχοντας εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών και έργων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η εταιρία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την αδειοδότηση έργων για Φωτοβολταϊκά, Αιολικά και Βιοαέριο-Βιομάζα. Από το 2002 που βρισκόμαστε στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχουμε αναλάβει και συμμετάσχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων που ξεπερνούν συνολικά σε ισχύ τα 400MW.
.
Πίσω στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
Επιστροφή στο περιεχόμενο