Τεχνολογία & Πληροφορική - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ

BD logo
BD logo
BD logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τεχνολογια - Πληροφορικη
Η σύγχρονη Οικονομία της Πληροφορίας επιτάσσει την ψηφιακή προσαρμογή. Απαιτείται παρακολούθηση και καινοτομία στις διακυμάνσεις του τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η εταιρία μας αναλαμβάνει τον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών σας, ώστε να προτείνει, να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να παρακολουθεί συστήματα σε hardware & software που θα καλύπτουν επακριβώς τις ανάγκες  σας. Η άνω των 30 ετών εμπειρία μας, μας δίδει την δυνατότητα να σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε, υλοποιούμε και επιβλέπουμε κάθε είδους εφαρμογή, όπως και:
  • Internet Services & e-Business Management
  • Ανάπτυξη S.E.O. (Search Engine Optimization)
  • Supply Chain Management (CRM, ERP, MIS)
  • CAD εφαρμογές και σχεδίαση
  • Animation & επεξεργασία video - audio
  • Εξατομικευμένα – προσαρμοσμένα (customized) και εξειδικευμένα συστήματα
.
Πίσω στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
Επιστροφή στο περιεχόμενο